انتخاب شغل

بیمه حوادث انفرادی سامان
  • فوت ناشی از حوادث مختلف مانند خفگی، غرق شدن، برق گرفتگی و ...
  • مسمومیت غذایی و یا مسمومیت شیمیایی
  • صدمات بدنی ناشی از تاثیر اسید و یا هرگونه ماده خورنده دیگر
  • پیچیدگی یا پاره شدن عضلات و رگ‌ها
  • ابتلا به هاری، کزاز و سیاه زخم
  • نقص عضو و از کارافتادگی کامل و دائم ناشی از حادثه
  • هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه
  • پوشش حوادث خانواده

بیمه نامه حوادث انفرادی، برای پوشش حوادث و وقایع ناگهانی میباشد که میتواند منجر به جرح ، نقص عضو از کارافتادگی و یا فوت فرد شود و ممکن است در زندگی هر فردی رخ دهد. بیمه سامان شما و خانواده تان را در قبال این خطرات و حوادث حفاظت می کند . شما می توانید این بیمه نامه را برای خود و یا افراد خانواده خود با سرمایه مشخص برای مدت یک سال خریداری نمایید. بیمه نامه حوادث انفرادی در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز و در تمام نقاط دنیا معتبر می باشد.پوشش‌های ویژه‌ای که با بیمه حوادث انفرادی سامان دریافت می‌کنید

مسمومیت
صدمات اسید
نقص عضو
هزینه‌های پزشکی
غرامت فوت
آسیب عضلات و رگ‌ها
هاری، کزاز، سیاه‌زخم
حوادث خانواده

چه کسانی می‌توانند از بیمه حوادث انفرادی استفاده کنند

با چه روش هایی میتوان هزینه های درمانی را دریافت کرد

مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد با معرفینامه
در صورتیکه مرکز درمانی طرف قرارداد با بیمه گر اولیه باشد بیمه شده فقط هزینه های خارج از تعهد بیمه سامان را پرداخت مینماید و نیازی به پرداخت فرانشیز نمیباشد مشروط بر اینکه سهم بیمه سامان از حداکثر سقف معرفینامه تجاوز ننماید. در صورتیکه مرکز درمانی طرف قرارداد با بیمه گر اولیه نباشد بیمه شده علاوه بر فرانشیز هزینه های خارج از تعهد و مازاد سقف را پرداخت مینماید. در نهایت اصل سند توسط مرکز طرف قرارداد جهت پرداخت برای بیمه سامان ارسال میگردد.
مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد بدون معرفینامه
خسارت بر اساس تعرفه مرکز محاسبه و پرداخت شده و ما بالتفاوت تعرفه مشمول کسور میگردد. مراجعه به مرکز غیر طرف قرارداد
مراجعه به مرکز غیر طرف قرارداد
بیمه شدگانی که به صورت متفرقه به مراکز درمانی مراجعه می نمایند میتوانند مدارک پزشکی خود را حداکثر تا 4 ماه بعد از تاریخ درج شده در مدارک پزشکی، به واحد مدیریت منابع انسانی محل خدمت خود تحویل دهند تا مراحل پرداخت خسارت توسط مسئولین مربوطه پیگیری شود. پس از تایید مدارک و انجام مراحل اداری، هزینه های درمانی پرداخت میگردد. یادآوری میگردد خسارت بر اساس مراکز هم طراز محاسبه و مازاد تعرفه ها مشمول کسور میگردد.